Het is weer zover. Een nieuwe musical is geschreven voor de wijkgemeente Open Hof. De musical kreeg de titel “Als bomen (s)preken” We gaan er weer een feest van maken en roepen alle jonge gemeenteleden op om zich op te geven als speler en de oudere gemeenteleden om te helpen bij de voorbereidingen van repeteren, aankleding spelers en opbouw toneel. Op zondag 25 juni hebben we de musical geïntroduceerd en iedere belangstellende bij de uitgangen een flyer meegegeven om zich als deelnemer aan te melden. Dat kan via één van onderstaande mailadressen of één van de bussen die de zondagen erna in de hal en bij de uitgang van de Burgwalkerk klaar staan om het aanmeldingsformulier in te stoppen. Elke speler krijgt voor de vakantie een tekstboekje met vermelding welke rol hij/zij krijgt toebedeeld.
Over de inhoud: in de Bijbel is vaak sprake van een boom. Deze boomgedeelten worden als onderdeel uitgebeeld met spel en verklankt door zang en muziek. De liederen voor de spelers zijn apart geschreven. Zij worden afgewisseld met gemeentezang van bekende toepasselijke liederen.
Muzikale begeleiding wordt verzorgd door orgel, trompetten en een combo. De vorige musical ‘Wie doet open’ was een succes. Velen woonden de uitvoering bij. Ook deze keer rekenen wij weer op een vol huis.
Meteen na de zomervakantie beginnen we met de repetities en hopen op 15 oktober de musical uit te voeren in de vernieuwde kerkzaal van Open Hof.
Een leuke bijzonderheid: toen de ‘nieuwe’ predikant Kasper Jager van de musicalplannen hoorde reserveerde hij meteen die dienst als voorganger. En hij moet nog komen. Dat belooft wat!

Gerjanneke Vreugdenhil
Hilka IJzerman
Henk Keijzer
Opgeven: musical@openhofkampen.nl