Op zondag 11 juni, om 17.00 uur, wordt de cantate BWV 24, Ein ungefärbt Gemüte, van Johann Sebastian Bach uitgevoerd. De Nederlandse betekenis hiervan is zoiets als een rechtschapen gemoed, een schoon geweten.
Alles nu wat u wilt dat u de mensen doen, doe dat hun. Deze tekst uit Mattheus 7 die ook wel de gulden regel genoemd wordt, staat centraal in deze cantate. Het is gemakkelijk hierop een ethiek te baseren en handboeken te schrijven waarin staat hoe we moeten handelen en een schoon geweten te behouden.

Maar het is niet gemakkelijk te begrijpen waarom wij mensen hier heel vaak niet van uit gaan. Haatteksten op internet, zelfmoordterroristen, opblazen van jonge concertgangers, doodsteken van mensen die hijab dragende-meisjes verdedigen: het zijn maar enkele van de vele voorbeelden die ingaan tegen de gulden regel. Liever de wereld verbranden dan de wereld nog langer verdragen, zo lijken deze voorbeelden te suggereren. De moed zinkt je soms in de schoenen en ik ontwikkel de laatste tijd een weerzin tegen de ochtendkrant.

Misschien is het niet onverstandig ons aan de hand van Bach's schoonheid te gaan bezighouden met het zoeken naar een rechtschapen gemoed, niet als een vlucht maar als een weg uit deze gekte. En Bach's weg is er niet alleen een van de buitenkant: hij eindigt zijn cantate met een oproep aan God de externe woorden en daden te laten samenvallen met ons interne hart. Moge ons ons dat gelijkmaken aan God en engelen!

Aan deze cantate werken mee:
Dineke Havinga voorganger
Joalien van den Houten sopraan
Hilka IJzerman alt
Aart Mateboer tenor
Lars Terray bas
Sander van den Houten organist
Bob Vaalburg dirigent
Het Bachkoor & -orkest Kampen

De entree is vrij, een gift bij de uitgang voor de onkosten wordt zeer op prijs gesteld."