Nieuws

U heeft vanuit de gemeente massaal suggesties gedaan voor het profiel van onze nieuw te beroepen predikant. Zo’n tweehonderd items werden genoemd, soms overlappend, soms tegenstrijdig. Onze veelkleurigheid als gemeente komt herkenbaar in de door u gemaakte opmerkingen terug. Het meest genoemd is de rol van de prediking en dat zal in het profiel zeker terugkeren. Op 11 juni zal de kerkenraad het profiel vaststellen, waarna we het zullen publiceren op de website.
In diezelfde vergadering wordt ook de beroepingscommissie benoemd. Dat wordt nog een puzzel, want achttien mensen hebben aangegeven belangstelling te hebben! De beroepingscommissie zal straks waarschijnlijk bestaan uit zeven kerkenraads- en gemeenteleden. Daar kunnen nog één of twee jongeren aan worden toegevoegd. Het moet een goede afspiegeling worden van onze gemeente. De beroepingscommissie zal voor de zomervakantie voor het eerst bij elkaar komen om dan na de vakantie echt aan de slag te gaan.

Pieter Treep

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen via dit contactformulier

Op de achtergrond is al heel wat organisatorisch werk verzet, vooral door het CvK en de AK, om de beroepingsprocedure te mogen beginnen. Nog voor de zomer hopen we van de classis toestemming te krijgen om ook daadwerkelijk te kunnen starten.

Twee zaken wil de kerkenraad nu alvast oppakken: het maken van een profiel en het samenstellen van een beroepingscommissie. Bij beide zaken hebben we uw hulp nodig.

Wat vindt u belangrijk bij het beroepen van een nieuwe predikant, waar moet de beroepingscommissie vooral op letten? We horen graag wat uw mening is. Zondag 19 mei, na afloop van de morgendienst, kunt u uw opmerkingen en suggesties inzake het profiel kwijt bij de kerkenraadsleden. U kunt ook een e-mail sturen via dit contactformulier
Wilt u uw suggesties liever op papier kwijt, dan kan dat ook: Tormentil 73, 8265 DL in Kampen.

Ook moet er een beroepingscommissie worden samengesteld. Heeft u daar belangstelling voor of kent u iemand die goed zou passen, dan kunt u dat doorgeven via hetzelfde contactformulier

Namens de kerkenraad, Yke Bakker (Scriba)

Op zondag 31 maart mocht ik u bekend maken dat we een predikant voor onbepaalde tijd mogen beroepen. Het zal geen fulltime predikant zijn, maar iemand voor 0,8 fte. Dat heeft uiteraard te maken met de financiële ruimte die er is. De beroepingsprocedure zal erop gericht zijn om per 1 april 2020 de vacature vervuld te hebben.

Voor een beroepingsprocedure moet ongeveer een jaar gerekend worden. Eerst moet de algemene kerkenraad de benodigde toestemming krijgen van de landelijke kerk om het beroepingswerk te mogen starten. Daar hoort een financiële toets bij.
Daarna mogen we als wijkkerkenraad aan de slag: opstellen van een profiel en het instellen van een beroepingscommissie. Beide zaken gaan in overleg met de wijkgemeente. Wanneer het profiel klaar is, kan de beroepingscommissie aan het werk. Dat zal zo rond de zomervakantie zijn.
In het najaar kan dan daadwerkelijk geworven worden: advertentie plaatsen, kandidaten benaderen, selectie maken, gesprekken voeren, een dienst bijwonen bij de geselecteerde kandidaten en zo langzaam maar zeker toegroeien naar een voordracht.
Die voordracht moet dan eerst door de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad worden overgenomen, waarna de gemeente wordt gevraagd in te stemmen met het beroep. Dan wordt pas het beroep uitgebracht en moeten we wachten op een positief antwoord van de kandidaat.

Al met al een lange procedure en we hopen die dan af te kunnen ronden in maart 2020.

Pieter Treep

Zoeken

LAATSTE TWEETS

Groene knop gebruiken voor de Online Kerkdienst https://t.co/O6UJoYdH7X
Live 'Online Kerkdienst' 1 mei 2022 https://t.co/blTfnXPkNr https://t.co/iSDMjnwUK9

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Gebouwbeheer Open Hof
  • Telefoon: 038-3316144
  • Contactformulier: klik hier

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken