Taakgroepen

Veranderingen kerkenraad

Binnen de kerkenraad zijn we druk met veel zaken. Er is veel werk te verzetten in de wijkgemeente en we vinden het fantastisch dat er ook buiten de kerkenraad zovelen zijn, die daar hun steentje aan bijdragen. Op allerlei terreinen hebben we vrijwilligers, die zich bezighouden met kerkelijk werk. Dat stemt ons dankbaar.
Nu heeft niet iedereen evenveel tijd om zich in te zetten voor de kerk. Sommige gemeenteleden zijn wekelijks druk voor de kerk, anderen organiseren af en toe iets. De één staat wat vaker in de schijnwerpers, de ander doet het werk op de achtergrond. En al die mensen hebben we nodig in de opbouw van en het werk in onze wijkgemeente.
In de eerste tijd na de federatievorming is er binnen de kerkenraad veel tijd gaan zitten in de gebouwenkeus, in het beroepingswerk, in de herinrichting. En ondertussen ging het gemeentewerk gewoon door. Dit vergaderjaar wil de kerkenraad tijd stoppen in de organisatie van onze wijkgemeente.

We werken met zes taakgroepen: Eredienst, Pastoraat, Diaconaat, Beheer en Financiën, Jeugd, Communicatie. Binnen die taakgroepen gebeurt ontzettend veel. “Loslaten in vertrouwen” is daarbij het motto van de kerkenraad. Wanneer binnen een taakgroep bepaalde zaken worden uitgewerkt, moet je daar als kerkenraad niet al te veel tijd meer aan besteden. Pas als het gaat om beleidswijzigingen, moet zo’n taakgroep met voorstellen komen, waar de kerkenraad zich dan over kan buigen.

Als kerkenraad hebben we bijvoorbeeld aan de Taakgroep Communicatie gevraagd om een nieuw logo en een nieuwe website te maken. Dan blijven we er als kerkenraad verder vanaf en doet de Taakgroep haar werk. Daar zit kennis op dat gebied en dan kunnen we in de kerkenraad onze tijd aan andere zaken besteden.
Zo wordt de belasting van de kerkenraad kleiner. Als het goed is, wordt er immers steeds meer werk in de taakgroepen gedaan. Daarom hebben we besloten om het aantal kerkenraadsvergaderingen terug te brengen naar zes vergaderingen per jaar. Op de vrijvallende vergaderdata gaan we proberen om de taakgroepen te laten samenkomen. Dan kan er ook makkelijk met twee taakgroepen tegelijk gesproken worden. Stel dat er in de Taakgroep Diaconaat iets aan de orde is, waar de Taakgroep Pastoraat ook mee te maken heeft. Dan kunnen beide taakgroepen de koppen even bij elkaar steken en samen over zo’n onderwerp praten.
Het Groot Moderamen blijft wel maandelijks vergaderen. In het GM kunnen praktische of organisatorische zaken gelijk worden afgehandeld. Beleidsmatige onderwerpen blijven altijd lopen via de kerkenraadsvergaderingen.

Ook heeft de kerkenraad besloten dat we het aantal ambtsdragers gaan terugbrengen. We gaan voortaan werken met één voorzitter (ondergetekende) en twee vervangers (Leon Eigenhuis en Kasper Jager). Ook hebben we voortaan één scriba (Yke Bakker), maar gaan we wel kijken welke taken bij de scriba weggehaald kunnen worden om zijn takenpakket kleiner te maken. Zo zal Hans Voerman fungeren als notulist en zoeken we ook nog naar mensen - buiten de kerkenraad - die andere taken van de scriba gaan overnemen. Ook het aantal ouderlingen en diakenen zullen we gaan terugbrengen.

Toch blijft het nodig om nieuwe ambtsdragers te zoeken en te vinden. De kerkenraad roept u daarom op om bij de kerkenraad namen in te dienen van mensen uit onze wijkgemeente, die u geschikt acht als ouderling of diaken. U hoeft die mensen niet zelf te benaderen, dat gebeurt vanuit de kerkenraad.
U kunt deze namen indienen via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als u zelf meer wilt weten over het werk als ambtsdrager, dan kunt u uw vragen ook kwijt op dit mailadres. Begin volgend jaar treden weer aardig wat ambtsdragers af. Zij hebben dan hun termijn erop zitten. We hopen dat alle openvallende plekken dan ook weer ingevuld kunnen worden.

Hartelijke groet namens de kerkenraad,
Pieter Treep

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken