Jeugd

Hoi jongens en meisjes,
Nog 1 week….en dan is het Pasen; het feest van de opstanding van Jezus!
Maar zover is het nog niet. De zondag voor Pasen, deze zondag dus,  noemen we Palmpasen; we denken hierbij aan de intocht van Jezus in Jeruzalem: Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. De mensen leggen mantels op de weg en zwaaien met palmtakken, terwijl ze roepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer! Luister maar naar het verhaal.

Klik op de onderstaande YouTube om naar het verhaal te luisteren, onder het filmpje staan de werkbladen.


Werkbladen:
Misschien heb je voor deze zondag al wel een Palmpasen stok gemaakt. Als je dit nog niet gedaan hebt maar je wilt dit toch graag nog doen, dan kun je deze link aanklikken voor de beschrijving hiervoor.

De kindernevendienstleiding


Kindernevendienst

Werkblad 1
Jullie maken een tak om mee te juichen: Hosanna!

Werkwijze: Volg de instructies op het werkblad. Knip de bladblaadjes langs de lijnen in als je wilt dat het blad gaat ritselen als je er mee zwaait.
Tip: Plak eventueel een plantenstokje in het midden voor de stevigheid.
Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen, lijm, lint en perforator en eventueel een plantenstokje.

Kindernevendienst


Werkblad 2
Jullie maken een uitklapkaart bij dit verhaal.

Is de kaart dicht, dan zie je de gesloten poort van Jeruzalem. Open de poort en we zien Jezus op een ezel Jeruzalem binnen rijden . Door het gebruik van een driehoeksvouw in de kaart lijkt het of de mensen met palmtakken Jezus toejuichen.

Werkwijze:
Kleur alles. Knip de poortdelen en het tafereel uit. Vouw nu de driehoeksvouwen in de kaart. Vouw eerste de verticale lijnen met een dalvouw. Vouw dan de diagonale lijnen met een bergvouw en vouw ze een aantal keren heen en weer zodat ze straks soepel ‘lopen’. Vouw nu de kaart open en duw het horizontale vouwtje in de driehoeksvouw naar buiten tot een bergvouw. Sluit de kaart. Plak nu de deuren links en rechts op de blinde deuren volgens het werktekeningetje. Zorg er voor dat de driehoeksvouw niet gehinderd wordt door de opgeplakte deur.
Nodig: kleurpotloden, stiften, scharen, lijm.


Hallo jongens en meisjes,

Het is alweer de 5e zondag in de Veertigdagentijd. Als het goed is dan hebben jullie alle werkbladen gemaakt van het eerste pakketje.

Hopelijk beleven jullie veel plezier van de werkbladen en lukt het om goed te sparen voor Kalkidan. Hebben jullie de mooie foto van Kalkidan ook al gezien tijdens de vorige kerkdienst?

Het verhaal in het gezinsboekje ‘’Levensweg’’ van zondag 21 maart gaat over een graankorrel in de grond. Jezus vertelt aan de hand van de graankorrel (Johannes 12:20-33). Zoals graan in de aarde sterft en vrucht voortbrengt, zo heeft Jezus zijn leven voor ons gegeven. Hij kon geen mooier bewijs geven van Gods liefde.

Jezus vraagt ons ook om ‘vrucht’ te dragen. Wij kunnen anderen gelukkig maken en zo op onze manier rijke vruchten dragen. Door bijvoorbeeld papa, mama of juf een handje te helpen met opruimen of door een beetje vriendschap te geven aan een klasgenootje die je niet zo leuk vindt.

Als het goed is dan heb je een nieuw pakketje met werkbladen ontvangen (voor 28 maart t/m 04 april) Er zit ook een zakje tuinkerszaadjes bij. Dit kun je gebruiken voor jouw Paasstuk. En het is erg leuk om te zien dat wat je zaait en goed en met aandacht verzorgt groeit. Wij zijn erg benieuwd naar jullie mooie creaties.

Het werkblad dat bij deze zondag hoort is ‘Onder de grond’ je kunt dit inkleuren en door 4 kleine gele vouwblaadjes (5cmx5cm) te vouwen (stap 1 t/m 6) ontstaan halmen. De bovenste halm is een geel vouwblaadje (4cmx4cm) Het bovenste deel wordt bij stap 5 en 6 over de middenlijn heen gevouwen.

Plak de 5 delen boven elkaar op de lege stengel op het werkblad. Zo ontstaat een korenaar. Plak om het helemaal af te maken nog een aantal sprieten bovenaan de aar.

Hopelijk lukt het ook nog om buiten mooie foto’s te maken van wat je hoort in de natuur. Wij zien jullie mooie foto’s graag tegemoet, zodat we dit tijdens de online kerkdienst kunnen laten zien.

Tot volgende week!

De Kindernevendienstleiding

Hoi jongens en meisjes!

Weet je het nog? Het is Veertigdagentijd. In de kerk leven we in veertig dagen toe naar Pasen. Jezus vertelde de mensen veel verhalen, waar je van kunt leren. Dat noemen we gelijkenissen.
Misschien had je het wel gezien in je boekje Levensweg; op 12 maart zie je een blad dat past bij het verhaal over de broden en de vissen. Er zijn meer dan 5000 mensen bij Jezus. Jezus vraagt aan één van zijn leerlingen waar ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen. Er is een jongen met vijf broden en twee vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt er meer dan genoeg voor iedereen. Er blijven zelfs nog twaalf manden over. Over dit verhaal vind je een werkblad in je envelop. Ook kan je het verhaal beluisteren via de link hieronder.

In de kerkdienst gaat het vandaag vooral over een ander Bijbelverhaal; Jezus vertelt de gelijkenis van de zaaier. Dit verhaal past bij Biddag. Afgelopen woensdag was het Biddag. Misschien hebben jullie op school hier ook over nagedacht.
Het zaad dat in de goede aarde valt betekent dat mensen die de bijbel begrijpen en hier iets mee doen, dit Woord zaaien naar andere mensen. Zo kun je bidden, uit de bijbel lezen en proberen goed te zijn voor anderen om je heen.

Hieronder lees je de gelijkenis van de zaaier.

Opnieuw begon Jezus bij het meer les te geven. Een heel grote groep mensen kwam naar Hem toe. Daarom ging Hij in een boot zitten en voer een klein eindje het meer op. En de mensen bleven aan de kant naar Hem luisteren. Hij leerde hun allerlei dingen in de vorm van verhalen.
Hij zei tegen hen: "Luister. Een zaaier ging zaaien. Een deel van het zaad viel langs de weg. Daar werd het door de vogels opgegeten. Een ander deel viel op rotsgrond, waar het niet veel aarde had. Daardoor kwam het zaad snel op. Maar toen de zon opkwam, ging het dood. Het verdroogde doordat het haast geen wortels had. Een ander deel viel tussen de distels. Toen de distels opkwamen, verstikten die het, zodat er geen graan aan groeide. De rest viel in goede aarde. En toen het opkwam, werden het mooie, volle planten waar veel graan in zat, wel 30, 60 en 100 keer zoveel als dat er gezaaid was. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren."

Voor de jongere kinderen staat onde het luisterverhaal een kleurplaat en voor de oudere kinderen een puzzelblad. Veel plezier ermee!
O ja, vergeten jullie niet om foto’s in te sturen van de wandelingen buiten. Dat kan via deze link

Kijk in je boekje naar de zaterdagen. Tot volgende week!

De kindernevendienstleiding

Klik op de onderstaande YouTube om naar het verhaal te luisteren, onder het filmpje staan de werkbladen.


Werkbladen

Kindernevendienst Kindernevendienst

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Gebouwbeheer Open Hof
  • Telefoon: 038-3316144
  • Contactformulier: klik hier

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken