Taakgroepen

It’s a beautiful day

It’s a beautiful day
U2

Tekst en muziek: U2

The heart is a bloom
Shoots up through the stony ground
There's no room
No space to rent in this town

Het hart is een bloesem
Schiet omhoog uit de steenachtige grond
Er is geen kamer
Geen ruimte te huur in deze stad

You're out of luck
And the reason that you had to care
The traffic is stuck
And you're not moving anywhere

Je hebt geen geluk
En de reden waar je om moest geven
Het verkeer zit vast
En je gaat nergens heen

You thought you'd found a friend
To take you out of this place
Someone you could lend a hand
In return for grace

Je dacht dat je een vriend had gevonden
Om je uit deze plek te halen
Iemand die je een hand kon geven
In ruil voor eer

It's a beautiful day
Sky falls, you feel like
It's a beautiful day
Don't let it get away

Het is een mooie dag
De lucht valt, het voelt alsof
Het een mooie dag is
Laat het niet weggaan

You're on the road
But you've got no destination
You're in the mud
In the maze of her imagination

Je bent op de weg
Maar je hebt geen bestemming
Je zit in de modder
In het doolhof van haar verbeelding
You love this town
Even if that doesn't ring true
You've been all over
And it's been all over you
Je houdt van deze stad
Zelfs als dat niet werkelijk klinkt
Je bent overal geweest
En het is overal in jou geweest
It's a beautiful day
Don't let it get away
It's a beautiful day
Het is een mooie dag
Laat het niet weggaan
Het is een mooie dag
Touch me
Take me to that other place
Teach me
I know I'm not a hopeless case
Raak me aan
Breng me naar die andere plek
Leer me
Ik weet dat ik geen hopeloos geval ben

See the world in green and blue
See China right in front of you
See the canyons broken by cloud
See the tuna fleets clearing the sea out
See the Bedouin fires at night
See the oil fields at first light
And see the bird with a leaf in her mouth
After the flood all the colors came out

Zie de wereld in groen en blauw
Zie China recht voor je
Zie de bergen gebroken door de lucht
Zie tonijn de zee helder maken
Zie de Bedoinevuren s'nachts
Zie de olievelden in het eerste licht
En zie de vogel met een blad in haar mond
Na de vloed komen alle kleuren eruit

It was a beautiful day
Don't let it get away
Beautiful day

Het is een mooie dag
Laat het niet weggaan
Mooie dag

Touch me
Take me to that other place
Reach me
I know I'm not a hopeless case

Raak me aan
Breng me naar die andere plek
Leer me
Ik weet dat ik geen hopeloos geval ben

What you don't have you don't need it now
What you don't know you can feel it somehow
What you don't have you don't need it now
Don't need it now
Was a beautiful day

Wat je niet hebt hoef je niet te weten
Wat je niet weet kun je op de een of andere manier voelen
Wat je niet hebt hoef je niet te weten
Niet te weten
Het was een mooie dag

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken