Pastoraat

Samenstelling van de sectieteams

Onze wijk is opgedeeld in 5 geografische secties (met 350 á 400 adressen of pastorale eenheden) en sectie 6 voor de bewoners van de zorginstellingen. De sectie-indeling is als volgt:

Sectie 1

Binnenstad, Brunnepe, Greente, Haatland, Hanzewijk en Hagenbroek
Sectiecoördinator en diaken: Harmien Hooiveld
Ouderling: vacant
Predikant: Ds. Kasper Jager
KLIK hier om Sectie 1 een bericht te sturen

Sectie 2

Flevowijk en buitengebied IJsselmuider zijde
Sectiecoördinator: Jenny van der Steeg
Ouderling: vacant
Diaken: Nanda Tegelaar
Predikant: ds. Kasper Jager
KLIK hier om Sectie 2 een bericht te sturen

Sectie 3

De Maten, Stationskwartier en buitengebied Kamper zijde
Sectiecoördinator: vacant (tijdelijk Hans Voerman)
Ouderling: Wim Gussekloo
Diakenen: Ineke en Arend jan Overstegen
Predikant: ds. Kasper Jager
KLIK hier om Sectie 3 een bericht te sturen

Sectie 4

Cellesbroek en Middenwetering
Sectiecoördinator en ouderling: Jan Nammensma
Diakenen: Dini Gosker
Predikant: ds. Kasper Jager
KLIK hier om Sectie 4 een bericht te sturen

Sectie 5

Zuid, Bovenbroek en Onderdijks
Sectiecoördinator en ouderling: Betsie Leidekker
Diakenen: vacant
Predikant: ds. Kasper Jager (tijdelijk)
KLIK hier om Sectie 5 een bericht te sturen

Sectie 6

Hieronder vallen de gemeenteleden die wonen in de Amandelboom, de Vijverhof (incl. de vestiging van Philadelphia), Myosotis en Margaretha zowel intramuraal als extramuraal en in het Zorghotel Gouden Hart.
Sectiecoördinator en ouderling: Roelof Smedes
Diaken: vacant
Predikant: drs. Berthina van der Kamp
KLIK hier om Sectie 6 een bericht te sturen

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Gebouwbeheer Open Hof
  • Telefoon: 038-3316144
  • Contactformulier: klik hier

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken