Taakgroepen

In het afgelopen vergaderseizoen hebben we binnen de kerkenraad en binnen de Taakgroep Eredienst en Liturgie en de Taakgroep Jeugd veel gesproken over de liturgie in onze morgendiensten. De gemeenteavond hebben we als zeer plezierig ervaren: wat een meedenkende mensen in onze gemeente en wat was het fijn om van elkaar te horen hoe we de morgendiensten hebben ervaren. De notulen van die gemeenteavond kunt u hier lezen. In het najaar gaat de kerkenraad kijken welke besluiten er moeten worden genoemd met betrekking tot de liturgie. We hebben de beide taakgroepen gevraagd ons daarover te adviseren.

Op de laatste kerkenraadsvergadering is de notitie "Liturgie in een veelkeurige gemeente" besproken. Deze kunt u hier lezen.

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8: 38-39)

Gedenkplek voor overleden gemeenteleden

In onze kerk is een gedenkplek waar we gemeenteleden herdenken die overleden zijn. De plek bevindt zich bij de ingang van de kerkzaal, recht tegenover de kralen van de doopketting.
We passeren deze plek bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Zo hebben begin en einde van het leven een duidelijke plaats in ons midden.
Als er een gemeentelid uit de Protestantse Wijkgemeente ‘Open Hof’ overlijdt, wordt een steen neergelegd op de gedenkplek. Daarop is de naam en sterfdatum van de overledene geschreven.
In de bijbel wordt een steen vaak een gedenksteen, als deze verbonden is aan een bepaalde gebeurtenis. Denk hierbij aan Jakob die een steen gebruikt als hoofdkussen. Na zijn droom over de ladder die naar de hemel reikt, richt Jakob zijn steen op als gedenksteen. De steen wordt een symbool voor de verbinding tussen God en mensen.
De hardheid van steen staat voor blijvend zijn. Woorden in steen symboliseren de duurzaamheid en onveranderlijkheid. Zoals de Tien Woorden, gebeiteld in steen, voor eeuwig zijn gegeven, zo staat de steen met de naam symbool voor de eeuwigheid van het leven.
Iedere steen blijft een jaar lang op de gedenkplek liggen. Na dat jaar wordt de steen door een van de predikanten teruggegeven aan de nabestaanden.
Bij alle erediensten die gehouden worden in het Open Hof brandt een lichtje boven de gedenkplek, symbool voor het Licht waarop wij wachten en het Licht waarin wij geloven.
Misschien heeft u na het lezen van deze tekst of na het kijken bij de gedenkplek vragen of zijn er dingen die u graag eens met een ander wilt bespreken. Benadert u gerust de predikant of een ouderling of diaken die aanwezig is bij de dienst. Ook op een later moment kunt u één van hen benaderen voor een gesprek.
Wij hopen dat deze gedenkplek in onze gemeente een waardevolle gedachtenis biedt aan de mensen die deel uit gemaakt hebben van onze gemeente en aan wie wij de gedachte levend willen houden.

Dag jongens en meisjes

In onze kerk hebben we een heel bijzondere plek. Ga er maar eens kijken. Je vindt deze plek tegenover de ketting met doopkralen. Het is een plank en op deze plank liggen allemaal stenen. Er brandt een kaarsje.
Voor mensen die lid waren van onze kerk en die overleden zijn, leggen we hier een steen neer. We doen dat, omdat we deze mensen niet willen vergeten. We hebben de doopkralen om te denken aan iedereen die gedoopt is, en we hebben stenen om te denken aan mensen die zijn gestorven.
Iedere steen blijft een jaar lang liggen op de gedenkplek. Als het een jaar geleden is dat iemand is overleden, dan brengt een van de dominees de steen naar familie of bekenden van de overleden persoon. Deze familieleden of bekenden kunnen de steen dan een plekje geven in hun huis, in hun tuin, in het bos of waar ze maar willen. Zo kunnen ze steeds blijven denken aan hun overleden vriend of familielid.
Als je dit leest, begrijp je vast waarom dit zo’n belangrijke plek in onze kerk is. Je mag altijd bij deze plek kijken wanneer je dat wilt. Het is niet de bedoeling dat je de stenen gaat verplaatsen of er mee gaat spelen. Dat kan niet, omdat het zo’n speciale plek is en ook niet omdat andere mensen daar misschien verdrietig van worden.
Misschien word je wel heel stil van binnen of zelfs een klein beetje verdrietig door deze plek. Dat is niet erg. Praat er maar over met je vader of je moeder of met iemand anders die je vertrouwt. Zij willen vast naar je luisteren.

Taakgroep Eredienst van de PWG ‘Open Hof’

Zit jij op de middelbare school ? Dan ben jij elke eerste en derde zondag van de maand van harte welkom in de jeugdkerk! Wij hebben onze eigen ruimte in de Open Hof, achterin de kerk. Wat doen we zoal in de jeugdkerk? Elke jeugdkerk hebben we een thema, hoe we daar invulling aangeven is heel verschillend. We lezen uit de bijbel, bidden met elkaar, zingen soms, kijken een filmpje op You Tube, gaan in groepjes uiteen om een opdracht uit te voeren of praten met elkaar over ons geloof en wat jullie vragen en onzekerheden daarin zijn. Niets is gek, je mag en kan alles delen wat jou bezig houdt. Ook hebben we een paar keer per jaar leuke activiteiten, zoals de game nacht/nacht wakker blijven voor Serious Request, meedoen met Sirkelslag, uitje met speurtocht naar het Ganzendiep met mogelijkheid om te zwemmen en te varen. Tevens organiseren we 1 tot 2x per jaar een ontmoetingsdienst voor de gemeente, die helemaal door jullie jongeren ingevuld en uitgevoerd mag worden. Ook staan we open voor nieuwe ideeën en activiteiten van de jongeren zelf! Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens langs, jij bent van harte welkom, onze banken zitten heel lekker!

Hilka, Roelof, Eric, Arjan, Erwin, Marco, Frans en Sandra

Voor het seizoen 2018-2019 zijn de volgende jeugdkerk - bijeenkomsten gepland:

Datum     Bijzonderheden
2018                            
16 september   Startzondag
7 oktober   Jeugdkerk
14 oktober   Jongerendienst ('s middags, dienst over Job)
4 november   Myosotis
18 november   Zittend Heilig Avondmaal
2 december   Jeugdkerk
16 december   Serious request knutselen
2019    
6 januari   Nieuwjaarsontmoeting
20 januari   Jeugdkerk
3 februari   Jeugdkerk
17 februari   Voorbereiding ontmoetingsdienst
3 maart   Voorbereiding ontmoetingsdienst
17 maart   Voorbereiding ontmoetingsdienst
24 maart   Voorbereiding ontmoetingsdienst
31 maart   Ontmoetingsdienst
7 april   Jeugdkerk (10 jongeren mogen mee naar Myosotis)
14 april   Jeugdkerk
19 mei   Jeugdkerk
2 juni    Jeugdkerk
23 juni   Overstapdienst
7 juli   Slot uitje

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken