Avondgebed van Dietrich Bonhoeffer

Dinsdagavond besloot ik [redactie: Hans Voerman] de gemeenteavond na een kort dankgebed met dit avondgebed van Dietrich Bonhoeffer.
Ik werd daartoe geïnspireerd door het feit dat het op 9 april 75 jaar geleden was dat hij door de Nazi's werd geëxecuteerd. Helaas komt er weinig terecht van veel activiteiten die in het kader hiervan zijn georganiseerd, plaatselijk en landelijk. Daarom vond ik dit een passende gelegenheid om dit gebed uit te spreken:

Avondgebed van Dietrich Bonhoeffer:

Heer, mijn God,
ik dank U dat u deze dag ten einde hebt gebracht,
ik dank U dat u mijn lichaam en geest tot rust laat komen.
Uw hand was over mij en heeft mij behoed en beschermd.
Vergeef al mijn kleingelovigheid en het onrecht van deze dag
en help mij ieder te vergeven die mij onrecht heeft aangedaan.
Laat mij in vrede en onder uw hoede slapen,
en bescherm mij tegen de aanvechtingen van de duisternis.
Ik vertrouw U mijn familie toe,
Ik vertrouw U mijn huis toe,
Ik vertrouw U mijn lichaam en ziel toe.
God, uw heilige naam zij geprezen.

Lelystraat 49, 8265 BB Kampen

Gebouwbeheer Open Hof
  • Telefoon: 038-3316144
  • Contactformulier: klik hier

Impressie

© Copyright 2017 . Alle rechten voorbehouden website door web by step

Zoeken